Kadra

mgr Magdalena Romańczak-Sroka

kierownik

Pedagog po specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Na Wydziale Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Absolwentka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z psychoterapii w zakresie stosowanej analizy zachowań w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwenta studiów logopedycznych.

Terapeuta pracujący behawioralnie z dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem, a także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współpracuje z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Światełko”. Odbywała hospitacje w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w Fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.

Ukończyła liczne warsztaty i kursy. Wciąż doskonali swój warsztat pracy biorąc udział w wielu szkoleniach.

Zafascynowana pedagogiką dr Marii Montessori w pracy z dziećmi kieruje się zasadą „Pomóż mi samemu to zrobić”.