Kadra

Dominika Lepka

wychowawca

Absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów pedagogicznych na kierunku logopedia szkolna w Wyższej Szkole Techniczno-Humanistycznej „Kadry dla Europy”. Uczestniczka kursu na wychowawcę wypoczynku oraz warsztatów z choreoterapii pt. „Elementy terapii tańcem jako forma pracy z dziećmi w zakresie kształtowania koncentracji uwagi, naśladownictwa, kształtowania odczuwania własnego ciała w przestrzeni i zachowań społecznie akceptowanych”.

W swojej pracy stara się jak najlepiej wspierać rozwój i samodzielność każdego dziecka oraz rozwijać jego mocne strony. Duży nacisk kładzie na to, aby nauka była dla dziecka dobrą zabawą oraz powodem do dalszej chęci do działania i odkrywania świata. Podczas zajęć chętnie wykorzystuje zabawy ruchowe oraz metodę Glenna Domana.