Kadra

Alina Kaźmierczak

Dyrektor
Zdobyła wykształcenie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia polska), ukończyła studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie”, studia podyplomowe Wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz studia podyplomowe Alternatywne i nowoczesne metody psychopedagogiczne. Rozwijała się na bardzo różnych kursach doskonalących w zakresie umiejętności miękkich. Ukończyła kurs trenerski, kurs coachingowy, certyfikowany kurs trenerski metodą Points of You®, licencyjny kurs siły i odporności psychicznej MTQ®.
Od 20 lat związana z edukacją, pracowała jako nauczyciel na różnych etapach edukacyjnych (od szkoły podstawowej, przez gimnazjum, szkołę zawodową do szkoły średniej). Od 12 lat związana z przedszkolami w roli dyrektora przedszkola (2008- 1015 Przedszkole „Miś Uszatek” w Ostrorogu, 2015- 2020 Przedszkole nr 2 „Wronczusie” we Wronkach)
Pasjonuje się wszechstronnym rozwojem dziecka oraz nowoczesnymi i alternatywnymi metodami nauczania. Wspiera rodziców w wychowaniu.