Kadra

Dyrekcja

mgr Magdalena Romańczak-Sroka

Wychowawcy

Nauczyciele zajęć dodatkowych

Pracownicy obsługi