Kadra

Organ prowadzący / operator

Dyrektor

Nauczyciele

Nauczyciele zajęć dodatkowych

Opiekunki w żłobku

Pracownicy obsługi