Zajęcia z Native Speakerem

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRWADZONE PRZEZ LEKTORA

Co tydzień dzieci w wieku od 3 do 7 lat – spotykają się z lektorem szkoły daGama, aby wspólnie uczyć się nowych słów, struktur i poćwiczyć wymowę języka angielskiego.

native-2.jpg

Lektor, który prowadzi zajęcia jest native speakerem, więc w komunikacji używa tylko i wyłącznie języka angielskiego. Dzięki temu dzieci mają okazję uczyć się języka od jego rodzinnego użytkownika, a więc naturalnie nabywają tak ważny w języku akcent, a także oswajają się z osobą mówiącą jedynie w języku obcym.

W pracy z dziećmi zwracamy szczególną uwagę na cechy rozwojowe charakterystyczne dla danego wieku. Wiemy, jak ważna do nauki dzieci jest zabawa i aktywność, dlatego główna metoda, jaką stosujemy na zajęciach to TPR - total physical response, czyli tzw. reagowanie całym ciałem. Jest to metoda nauczania języka obcego przez ruch, a dokładnie - włączanie całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych. Metoda ta jest bardzo popularna na całym świecie i stosowana szczególnie w nauce dzieci będących w wieku przedszkolnym.

Dzieci mają okazję uczyć się języka od jego rodzimego użytkownika
Najważniejszym celem nauki języka obcego jest dla nas poprawna komunikacja, dlatego program nauczania przygotowany przez lektora (przy wsparciu metodyka) skupia się właśnie na tym obszarze. Native speaker uczy dzieci podstawowych słów oraz zwrotów, które są później rozbudowane tak, by dziecko jak najszybciej rozpoczęło porozumiewanie się w języku obcym.

Proces nauczania odbywa się przy wykorzystaniu różnych bodźców, które skupiają uwagę dzieci: muzyka, gry, filmiki, bajki, konkursy itd., a także zwiększające atrakcyjność zajęć: rysowanie, wycinanie, budowanie, klejenie itd. Lektor stara się maksymalnie wykorzystać skupienie dzieci, zachęca do nauki języka nie tylko poprzez powtórki oraz stosowanie metody TPR, ale pracując także z dziećmi na ciekawych kulturach krajów anglojęzycznych.

Zajęcia prowadzone przez native speakerów są dla naszych przedszkolaków świetną zabawą, która w naturalny sposób oswaja dzieci z językiem obcym, usprawnia zrozumienie oraz mówienie. W naszym przedszkolu angielskiego uczą się nawet najmłodsze dzieci, ponieważ obcowanie z językiem obcym od jak najwcześniejszych lat daje doskonałe efekty i umiejętność swobodnej komunikacji na całe życie.