O operatorze

Szanowni Państwo,

Zarząd Firmy Amica Wronki S.A. powierzył nam stworzenie oferty na prowadzenie przedszkola i żłobka firmowego „Amica Kids”, obdarzając nas tym samym ogromnym zaufaniem i wierząc w nas, jako zespół pomysłodawców, a wreszcie wykonawców tego wyjątkowego zamierzenia. Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, oraz chęci połączenia wysokich standardów wykonywanej pracy z pasją tworzenia, cechujących zarówno firmę Amica Wronki S.A., jak i nas, pragniemy wywiązać się z tego zadnia jak najlepiej.

Historia naszej firmy, wieloletnie doświadczenie, jakie posiadamy w pracy z rodzicami i dziećmi są dla nas fundamentem do tworzenia indywidualnych programów działania placówek oświatowych.

GPA_placowki.JPG


Firma Grupa Pro Alegria powstała 1 września 2009 r. stanowiąc grupę ludzi i usług świadczących wsparcie w procesie edukacji dzieci, rodziców i nauczycieli. W skład GPA wchodzą następujące marki:Nasza firma:

 • posiada doświadczenie w tworzeniu przedszkoli i szkoły opierając się na ponad 9 - letnim okresie prowadzenia własnych placówek obejmujących grupę blisko 535 uczniów,
 • zatrudnia 77 najlepszych nauczycieli, instruktorów i trenerów uwzględniając wielostopniowy proces rekrutacji oparty na rozmowie kwalifikacyjnej, assesment centre, praktyce przeprowadzenia zajęć w grupie dzieci oraz na szkoleniu wewnętrznym,
 • posiada dobrą opinię klientów przedszkoli, których zapotrzebowanie na tak wysokie standardy edukacji skłoniło właścicielkę firmy do utworzenia szkoły podstawowej,
 • przeprowadza Międzynarodowe Egzaminy Cambridge dla swoich uczniów,
 • zatrudnia native-speakerów,
 • wdraża najskuteczniejsze rozwiązania edukacyjne, opierając swoją metodologię na skandynawskim modelu nauczania, jako najskuteczniejszym modelu według międzynarodowych testów PISA,
 • współpracuje z Dorotą Zawadzką w ramach projektu "Superdziecko",
 • prowadzi warsztaty psychologiczne dla rodziców,
 • współpracuje z wysoko wykwalifikowaną kadrą sportową, dzięki której w swoich placówkach prowadzi takie zajęcia jak: karate, gry zespołowe, piłka nożna, nauka pływania, joga i stretching, zajęcia taneczne, tenis,
 • posiada bardzo dobrze wyspecjalizowaną z dziedziny psychologii, terapii, pedagogiki i prawa oświatowego kadrę menegerską, która stanowi opiekę nad pracą nauczycieli oraz funkcjonowaniem dzieci i ich rodziców,
 • organizuje autorskie wydarzenie sportowo-rekreacyjne "Bieg po zdrowie",
 • współpracuje z AIESEC - Międzynarodową Organizacją ds. Wolontariatu Młodzieży Europejskiej.