Polityka cookies

Informacje przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tzw. pliki cookies)

 
Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki cookies. Przez „pliki cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer, na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej, zainstalowanej na urządzeniu końcowym, obsługę przyjmowania plików cookies, jak również powtórnie ją włączyć. Użytkownik również, za pomocą odpowiednich narzędzi w swojej przeglądarce internetowej, może przeglądać pliki cookies. Szczegółowy sposób zmiany ustawień przeglądarki znaleźć można odnaleźć w pliku „Pomoc” lub w inny sposób wskazany przez producenta przeglądarki.

Pliki cookies mają swój okres ważności (data wygaśnięcia). Pliki cookies bez podanego czasu ważności są usuwane po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu końcowym. Pliki cookies, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer.

Pliki cookies używane w ramach niniejszego serwisu podzielone są na dwa typy:
pliki cookies konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. pliki cookies konieczne),
pozostałe pliki cookies, które nie są konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. pliki cookies pozostałe) – co do działania których Użytkownik musi wyrazić zgodę.

Poniższa tabela przedstawia pliki cookies stosowane w ramach Serwisu:

Nazwa

Data wygaśnięcia

Typ

Opis

_ga

2 lata

Pozostałe (wymagana jest zgoda)

Plik cookie używany do rozróżnienia użytkowników na stronie.

_gid

24 godziny

Pozostałe (wymagana jest zgoda)

Plik cookie używany do rozróżnienia użytkowników na stronie w przeciągu 
24 godzin.

_gat

1 minuta

Pozostałe (wymagana jest zgoda)

Pliki cookie używany do ograniczenia liczby żądań użytkowników na stronie
w przypadku dużej liczby żądań wygenerowanych przez użytkowników. Plik Cookie nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku.

 
 
Pozostałe informacje, do których Serwis uzyskuje dostęp
 
Serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, iż Administrator jest w posiadaniu informacji na temat publicznego adresu IP, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do treści w ramach Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Serwer pobiera również informacje o:
czasie nadejścia zapytania,
czasie wysłania odpowiedzi,
nazwie stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacji o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe dane nie są przypisywane do konkretnych danych osobowych Użytkownika i są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem i celów statystycznych. Informacje w nich zawarte są materiałami poufnymi i nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom.