Kadra

Aneta Wysocka

Absolwentka studiów licencjackich w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Dydaktyką Języka Angielskiego. Planuje podjąć dalszą edukację na specjalności Praca z Osobami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych, gdyż chciałaby dysponować wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, zaburzeń rozwoju i zachowania, a także profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z określoną niepełnosprawnością.

Cierpliwie łączy obowiązki z pasjami, odkrywa uroki wyzwań ambitnej pracy nauczyciela. Empatyczna, opiekuńcza i troskliwa. W swojej pracy kieruje się słowami J. Korczaka ,,Nie ma dzieci, są ludzie… dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały”. Dlatego stara się być dla swoich podopiecznych partnerem, który ich wspiera i cieszy się z ich osiągnięć. Swoją wiedzę przekazuje tak, aby nie była ulotna i szybko się przyswajała poprzez działalność praktyczną.