Kadra

Ewelina Kuźnik

wychowawca

Wychowawca w grupie Pszczółki, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku edukacja wczesnoszkolna oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku psychopedagogika. Obecnie studentka na kierunku zarządzanie w oświacie w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych - Instytut Studiów Podyplomowych.W pracy pedagogicznej kieruje się dwoma głównymi założeniami: „Dziecko uśmiechnięte, to dziecko zadowolone” oraz montessoriańską ideą, by pomagać Dziecku „zrobić to samemu”.

Jest zdania, że każdy człowiek potrzebuje uwagi i akceptacji drugiej osoby. Dlatego szczególną uwagę zwraca na potrzeby Podopiecznych, pomagając im również w rozwiązaniu napotykanych trudności. Podczas codziennych zabaw aktywnie zapoznaje Dzieci z otaczającym światem i rozbudza w nich chęć do samodzielnego odkrywania jego uroków. Zachęca również do udziału w zajęciach gospodarczych, które jej zdaniem uczą Dziecko szacunku do każdej pracy i czerpania z niej satysfakcji.